Com funciona?

 

 

Copersones i entitats treballem entre iguals i voluntàriament per conformar una xarxa de col·laboració i suport per la corresponsabilitat social, que serà possible gràcies a la integració i harmonització dels diferents àmbits socials (administració, comunicació, món de les empreses, educació, iniciativa social i salut).

Per això facilitem espais de participació activa i diàleg dirigits cap a les dues línies principals d’acció: la cocreació d’un nou model social (adaptat a Catalunya) i l’impuls d’un canvi sociocultural.

Comptem amb la col·laboració de persones i entitats diverses, que aporten els coneixements i experiències que permeten identificar els elements que ens defineixen com a sistema i que mantenen les estructures i dinàmiques socials actuals. Així podem explorar i consensuar les vies per transformar de forma positiva les regles del joc, tant a nivell formal (lleis) com pràctic (creences i costums).

La manca de corresponsabilitat social afecta totes les persones i necessita de solucions col·lectives per transformar-la perquè:

Els éssers humans som dependents al llarg de tota la vida. Hem de prendre consciència de la necessitat i importància del nostre dret a cuidar i ser cuidats.

Les societats i comunitats les creem i formem les persones. Son organismes vius, un sistema de relacions on coexisteixen i conviuen moltes realitats.

El que passa al nostre voltant ens afecta ja que totes les persones estem interconnectades.

La transformació serà possible si persones i organitzacions compartim i impulsem propòsits que vetllin pel bé comú.

Allò que no s’anomena no existeix. Donar visibilitat i reconèixer el que està invisibilitzat ens permetrà prendre consciència de la seva existència per poder actuar.

Fem una crida constant per mobilitzar a tota la societat: les persones juntes aconseguirem regenerar un entorn més just amb la corresponsabilitat social com eina clau.