Dades: Col·laboradors

Identitat del Responsable del Tractament
Responsable: ASSOCIACIÓ COPERSONA
CIF: G-67273045
Dir. Postal: Travessera de les Corts, 228bis, entresol 3ª, 08028 – Barcelona
Telèfon: 657 979 996
E-Mail rgpd@copersona.org

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
A ASSOCIACIÓ COPERSONA tractem la informació facilitada amb la finalitat de gestionar la relació amb els col·laboradors en tots els seus aspectes de manteniment, desenvolupament i control: Des de la realització de tots els tràmits necessaris fins a organització de viatges, desplaçaments, la gestió d’accions formatives, control d’ús dels medis i eines informàtiques posades a disposició dels associats per el desenvolupament de les seves tasques.

Durant quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la nostra relació de col·laboració, llevat dels terminis legals de conservació.

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:
L’entitat NO prendrà decisions automatitzades.

Quina és la legitimació per el tractament de les seves dades?
La base legal per el tractament de les seves dades és el consentiment per a la gestió de la seva col·laboració amb l’entitat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Durant el període de durada del tractament, ASSOCIACIÓ COPERSONA no comunicarà les seves dades a tercers, llevat d’obligació legal o autorització expressa del col·laborador.

No obstant, a ASSOCIACIÓ COPERSONA comptarem amb la col·laboració de tercers prestadors de serveis que en cada cas haguem pogut contractar i que, per a la prestació de l’esmentat servei, pugui ser necessari que tinguin accés a les seves dades de caràcter personal, però que les tractaran amb totes les garanties legals exigibles, seguint les nostres instruccions i prèvia subscripció d’un contracte de protecció de dades en el que exigim, entre d’altres, tractar les dades exclusivament per a les finalitats pactades, aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades, així com suprimir i retornar les dades a la finalització del servei.

A ASSOCIACIÓ COPERSONA seguim uns criteris estrictes de selecció de tercers prestadors de serveis amb la finalitat de complir les nostres obligacions en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ASSOCIACIÓ COPERSONA estem tractant les seves dades personals que li concerneixin o no.

De la mateixa manera, té:

Dret a sol·licitar accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació.
Dret a sol·licitar la seva supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Dret d´informació.
Dret a oposar-se a ser objecte de decisions individuals automatitzades.

Per exercir els seus drets, remeti un escrit adjuntant còpia del seu DNI a:

ASSOCIACIÓ COPERSONA
Exercici drets protecció de dades
Travessera de les Corts, 228bis, entresol 3ª
08028 – Barcelona

o bé, remeti un correu electrònic a: rgpd@copersona.org

També, l’informem de que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) per obtenir informació addicional o per a presentar una reclamació, per exemple, si no ha obtingut satisfacció en el exercici dels seus drets.