Androcentrisme

Visió del món centrada en la perspectiva de l’home, que es pren com a mesura del món, i que obvia i invisibilitza el punt de vista de les dones. Infravalora o nega les aportacions de les mateixes a la societat i a la cultura, així com les seves experiències, ja que el seu punt de vista no es considera vàlid. L’androcentrisme implica que el que és bo per als homes és bo per a la humanitat, relegant les altres persones a un segon ordre, supeditades.