Apoderament

(de l’anglès empowerment) Procés personal, o col·lectiu, de guanyar força i major confiança. Aquest potencia les capacitats i habilitats per prendre el control de la pròpia vida, representar els propis interessos i defensar els propis drets.