Barreres de gènere

Factors, visibles o invisibles, resultants de les expectatives, normes i valors tradicionals vinculats als rols de gènere. Aquests factors impedeixen el desenvolupament lliure i complert dels individus, ja que suposen un impediment o limitació de les seves capacitats, oportunitats, drets i deures. Les barreres de gènere no es donen de forma aïllada i puntual, sinó que estan interrelacionades i conflueixen tot al llarg de la vida de les persones. La seva naturalesa pot ser laboral, social, cultural, personal o familiar.
Les barreres de gènere són més limitatives en el cas de les dones.