Blindatge laboral

Fa referència al dret concedit per llei que permet a la persona treballadora reduir l’horari laboral i triar el torn dins de la jornada de treball, sense ser acomiadada, per tenir cura de fills i filles fins que tenen 12 anys d’edat.

Veure “Jornada reduïda”.