Bretxa salarial

Distància en la retribució mitjana entre homes i dones ocupats. És un indicador de la desigualtat retributiva que mostra la part de retribució que les dones perceben de menys respecte els homes. Segons la definició d’Eurostat, aquesta bretxa és la diferència entre el salari per hora mitjà brut dels homes i el de les dones, expressat com a percentatge del salari brut per hora dels homes.