Càrrega mental familiar

Pensar, planificar, coordinar i gestionar les tasques domèstiques i familiars. Implica la necessitat d’estar pendent de les diverses qüestions, preguntar-se diàriament què requereix la família i la llar (educació, salut, alimentació, infraestructures, etc.), així com quan i com s’han de fer les diverses tasques.