Copersona és una iniciativa col·lectiva, que neix de la societat civil, per impulsar la corresponsabilitat social com element transversal, necessari per aconseguir una transformació social que comporti superar les desigualtats de gènere i avançar a un entorn més just, igualitari i inclusiu per les persones.

I què és la corresponsabilitat social –fonaments ? Doncs es tracta d’un nou pacte social que parteix d’un compromís compartit, en el que cadascuna de les parts de la societat assumeix, de forma equitativa, la seva responsabilitat — gloss per assolir aquest entorn, on les persones tinguem els mateixos drets, deures i oportunitats, de desenvolupar-nos com a individus.

La corresponsabilitat social estableix un canvi de paradigma social — gloss entre el que es considera esfera pública (treball mercantil — gloss) i esfera privada (treball de cures — gloss). Implica la consideració i assumpció de que ambdós espais, interdependents i complementaris, tenen la mateixa importància per al desenvolupament de la vida. *SABER-NE Més* A

Copersona és una iniciativa col·lectiva, que neix de la societat civil, per impulsar la corresponsabilitat social com element transversal, necessari per aconseguir una transformació social que comporti superar les desigualtats de gènere i avançar a un entorn més just, igualitari i inclusiu per les persones.

I què és la corresponsabilitat social –fonaments ? Doncs es tracta d’un nou pacte social que parteix d’un compromís compartit, en el que cadascuna de les parts de la societat assumeix, de forma equitativa, la seva responsabilitat — gloss per assolir aquest entorn, on les persones tinguem els mateixos drets, deures i oportunitats, de desenvolupar-nos com a individus.

La corresponsabilitat social estableix un canvi de paradigma social — gloss entre el que es considera esfera pública (treball mercantil — gloss) i esfera privada (treball de cures — gloss). Implica la consideració i assumpció de que ambdós espais, interdependents i complementaris, tenen la mateixa importància per al desenvolupament de la vida. *SABER-NE Més* A

Copersona és una iniciativa col·lectiva, que neix de la societat civil, per impulsar la corresponsabilitat social com element transversal, necessari per aconseguir una transformació social que comporti superar les desigualtats de gènere i avançar a un entorn més just, igualitari i inclusiu per les persones.

I què és la corresponsabilitat social –fonaments ? Doncs es tracta d’un nou pacte social que parteix d’un compromís compartit, en el que cadascuna de les parts de la societat assumeix, de forma equitativa, la seva responsabilitat — gloss per assolir aquest entorn, on les persones tinguem els mateixos drets, deures i oportunitats, de desenvolupar-nos com a individus.

La corresponsabilitat social estableix un canvi de paradigma social — gloss entre el que es considera esfera pública (treball mercantil — gloss) i esfera privada (treball de cures — gloss). Implica la consideració i assumpció de que ambdós espais, interdependents i complementaris, tenen la mateixa importància per al desenvolupament de la vida. *SABER-NE Més* A

Copersona és una iniciativa col·lectiva, que neix de la societat civil, per impulsar la corresponsabilitat social com element transversal, necessari per aconseguir una transformació social que comporti superar les desigualtats de gènere i avançar a un entorn més just, igualitari i inclusiu per les persones.

I què és la corresponsabilitat social –fonaments ? Doncs es tracta d’un nou pacte social que parteix d’un compromís compartit, en el que cadascuna de les parts de la societat assumeix, de forma equitativa, la seva responsabilitat — gloss per assolir aquest entorn, on les persones tinguem els mateixos drets, deures i oportunitats, de desenvolupar-nos com a individus.

La corresponsabilitat social estableix un canvi de paradigma social — gloss entre el que es considera esfera pública (treball mercantil — gloss) i esfera privada (treball de cures — gloss). Implica la consideració i assumpció de que ambdós espais, interdependents i complementaris, tenen la mateixa importància per al desenvolupament de la vida. *SABER-NE Més* A